Aktualności

SZKOLENIA Z INCOTERMS® 2020

Szkolenia z Incoterms® 2020 - nowe terminy zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19

Incoterms® 2020 versus Incoterms® 2010

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Formuły bazy dostawy INCOTERMS® 2020 w transakcjach handlowych i ich implikacje praktyczne w odniesieniu do rentowności kontraktu (w tym - porównanie baz dostawy INCOTERMS® 2020 z bazami dostawy INCOTERMS® 2010) w cenie PLN 750,- netto od uczestnika szkolenia.

Program szkolenia obejmuje omówienie zagadnień związanych z najnowszą wersją formuł bazy dostawy Incoterms® 2020, w tym – szczegółowe omówienie nowych formuł i zmian w stosunku do reguł Incoterms® 2010 oraz implikacji praktycznych zastosowania poszczególnych formuł baz dostawy w odniesieniu do rentowności kontraktu (podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy stronami kontraktu).

Skrócony program szkolenia:

1. Informacje wstępne:

 • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym oraz ich uwzględnianie w kontrakcie;
 • Definicja reguł Incoterms;
 • Zastosowanie reguł Incoterms w umowie/kontrakcie sprzedaży;

2. Porównanie reguł Incoterms® 2020 w stosunku do reguł Incoterms® 2010 – analiza różnic:

 • Zmiany polepszające prezentację i ułatwiające wybór reguły INCOTERMS® 2020 najbardziej odpowiedniej dla projektowanej umowy kupna/sprzedaży;
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w odniesieniu do reguły FCA;
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca regułom dotyczącym dostawy i ryzyka wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 • Zmiana umiejscowienia zapisów odnoszących się do kosztów ponoszonych przez strony kontraktu (A9/B9 zamiast A6/B6) i ich pełne zestawienie w jednym artykule (A9/B9);
 • Zróżnicowanie poziomów minimalnej ochrony ubezpieczeniowej w regułach CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 • Zmiana nazewnictwa reguły DAT na DPU i zmiana kolejności  reguł DAP i DPU;
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Uwzględnienie wymogów związanych z bezpieczeństwem w spisie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).

3. Szczegółowe omówienie wszystkich reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach w stosunku do reguł Incoterms® 2010, z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:

A. REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU :

1. EXW EX WORKS (… named place) - Z ZAKŁADU (… określone miejsce);

2. FCA FREE CARRIER (… named place) - DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA (… określone miejsce);

3. CPT CARRIAGE PAID TO (… named place of destination) - PRZEWÓZ OPŁACONY DO (… określone miejsce przeznaczenia);

4. CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… named place of destination) - PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO (… określone miejsce przeznaczenia);

5. DAP DELIVERED AT PLACE (… named place of destination) - DOSTARCZONY DO MIEJSCA (… określone miejsce przeznaczenia);

6. DPU DELIVERED AT PLACE UNLOADED (… named place of destination) - DOSTARCZONY DO MIEJSCA WYŁADOWANY (… określone miejsce przeznaczenia);

7. DDP DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination) - DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE (… określone miejsce przeznaczenia);

B. REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

1. FAS FREE ALONGSIDE SHIP (… named port of shipment) - DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU (… określony port załadunku);

2. FOB FREE ON BOARD (… named port of shipment) - DOSTARCZONY NA STATEK (… określony port załadunku);

3. CFR COST AND FREIGHT (… named port of destination) - KOSZT I FRACHT (… określony port przeznaczenia);

4. CIF COST INSURANCE FREIGHT (… named port of destination) - KOSZT, UBEZPIECZENIE, FRACHT (… określony port przeznaczenia);

4. Zastosowanie reguł Incoterms® 2020 w umowach/kontraktach handlowych:

 • Wybór odpowiedniej reguły;
 • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020 czy Incoterms® 2010;
 • Analiza faktorów decydujących o wyborze danej reguły;

5. Informacje i dokumenty wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020;

6. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020;

7. Omówienie i analiza najczęściej spotykanych błędów w stosowaniu reguł Incoterms® 2020:

 • Brak informacji o zastosowanej w kontrakcie wersji reguł Incoterms;
 • Negatywne konsekwencje finansowe związane z brakiem określenia miejsca załadunku i miejsca przeznaczenia;
 • Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;

8. Omówienie innych terminów stosowanych w handlu (LCL, FCL, LIFO, FIFI, FEFO, loco, franco, Ab Werk, Frei Haus);

9. Case Study (praca w grupach);

10. Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi).

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 14.00 (5 godz.)

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierujemy do pracowników firm odpowiedzialnych za przygotowywanie, negocjowanie i realizację kontraktów handlowych (eksportowych i importowych) z uwzględnieniem specyfiki obrotu danym towarem i wybranego środka i drogi transportu

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 886 73 20 / 600 48 44 88 lub pobranie formularza ze strony http://tradefinanceexpert.com .

 

Miejsce szkolenia: ul. Drawska 16F/23, 02 -202 Warszawa

 

Terminy szkolenia:

Nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19.

 

 

Opis metodyki szkolenia:Wykład, analiza reguł Incoterms® 2020 i Incoterms® 2010, studium przypadków (praca w grupach), dyskusja.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • wypełnienie zamówienia na szkolenie i zarejestrowanie uczestników;
 • przekazanie uczestnikom potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi;
 • realizację szkolenia (wykład, studium przypadków, dyskusja, pytania i odpowiedzi);
 • catering (bufet kawowy);
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • dodatkowe konsultacje drogą mailową po odbytym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: PLN 750,00 netto + 23% VAT od uczestnika szkolenia.

 

Trener prowadzący szkolenie:

Maciej Wilamowicz, ur. 1972, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: Handel Międzynarodowy) oraz Wydziału International Business w E.A.P. Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie; w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie w różnych dziedzinach, począwszy od realizacji transakcji trade finance (Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank AG Filiale Berlin), poprzez wzięcie udziału w organizowaniu od podstaw operacji trade finance Grupy Deutsche Bank w Polsce, następnie założenie Departamentu Trade Services i wreszcie kierowanie przez ponad 8 lat operacjami trade finance w Deutsche Bank Polska S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Trade Finance Expert świadczącej usługi szkoleniowe na rynku polskim i za granicą.

Wróć