Aktualności

Szkolenie Gwarancje Bankowe

Nowe terminy szkolenia: Nowe terminy zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19

Gwarancja bankowa idealnym instrumentem zabezpieczającym realizację transakcji

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem "Gwarancje bankowe w świetle prawa polskiego (ustawa Prawo bankowe) oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 758 (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758.

Program szkolenia: obejmuje omówienie zagadnień związanych z wystawianiem gwarancji, obsługą gwarancji w okresie ich ważności oraz realizacją żądań z gwarancji bankowych w świetle prawa polskiego (ustawa Prawo bankowe) oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 758 (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758), w tym - szczegółowe omówienie stosowanych w praktyce typów gwarancji i poszczególnych klauzul gwarancyjnych oraz różnic pomiędzy regulacjami dotyczącymi gwarancji bankowych zawartymi w ustawie Prawo bankowe a URDG 458 oraz URDG 758.

Skrócony program szkolenia:

I. Gwarancje bankowe w prawie polskim

 1. Definicja gwarancji bankowej - artykuły 80 i 81 Prawa bankowego i co z nich wynika;
 2. Gwarancja jako umowa;
 3. Strony gwarancji bankowej;
 4. Schematy gwarancji bankowych;
 5. Gwarancja jako samodzielne, nieakcesoryjne i abstrakcyjne zobowiązanie banku;
 6. Forma gwarancji bankowej;
 7. Treść gwarancji bankowej, przykładowe klauzule zawarte w gwarancji;
 8. Rodzaje gwarancji, czyli co ma zabezpieczać instrument gwarancji bankowej;
 9. Odpłatny charakter umowy gwarancyjnej;
 10. Realizacja żądania z gwarancji;
 11. Charakterystyka pozostałych artykułów Prawa bankowego dotyczących gwarancji bankowych (art. 82-84, 86a , 87)
 12. Termin ważności gwarancji a moment wygasania gwarancji;

II. Gwarancje płatne na żądanie - charakterystyka Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie URDG 758 wraz z analizą zmian w stosunku do URDG 458;

1. Procedura wystawiania gwarancji i regwarancji;

  • Definicje;
  • Wystawianie i skuteczność gwarancji;
  • Gwarancja i regwarancja jako byty niezależne;
  • Bank-gwarant pracuje jedynie z dokumentami;
  • Warunki nie-dokumentowe;
  • Zawartość instrukcji i gwarancji;
  • Awizowanie gwarancji lub zmiany do gwarancji;
  • Zmiany w treści gwarancji;
  • Zakres odpowiedzialności gwaranta wynikający z gwarancji;
  • Prezentacja dokumentów wymaganych gwarancją;

2. Procedura realizacji gwarancji;

  • Wymagania dotyczące żądania wypłaty;
  • Informacja o żądaniu;
  • Żądanie częściowe i żądanie wielokrotne (kwota żądań);
  • Odrębność żądań;
  • Badanie zgodności;
  • Czas na badanie zgodności żądania;
  • Płatność i waluta płatności;
  • Przekazanie kopii zgodnego żądania;
  • Żądanie niezgodne (odstąpienie, powiadomienie);
  • Zakończenie procedury realizacyjnej na zasadzie przedłużenia terminu gwarancji lub zapłaty:
  • Redukcja i wygaśnięcie gwarancji;

3. Czynniki uwzględniane w procedurze realizacji gwarancji:

  • Siła wyższa;
  • Wyłączenia odpowiedzialności;
  • Zabezpieczenie w związku z obcym prawem i zwyczajami;
  • Zobowiązanie do pokrycia opłat;
  • Przeniesienie gwarancji i cesja wpływów;
  • Właściwe prawo;
  • Jurysdykcja;

III. Przykładowe teksty wybranych rodzajów gwarancji.

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 13.00 (4 godz.)

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za wystawianie i obsługę gwarancji bankowych, zarówno pracowników banków jak i firm korzystających w swojej działalności z produktu gwarancji bankowej

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 886 73 20 / 600 48 44 88 lub pobranie formularza ze strony http://tradefinanceexpert.com .

 

Miejsce szkolenia: ul. Drawska 16F/23, 02 -202 Warszawa

 

Terminy szkolenia:

Nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19.

 

Opis metodyki szkolenia: Wykład, analiza tekstów różnych rodzajów gwarancji, dyskusja.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • wypełnienie zamówienia na szkolenie i zarejestrowanie uczestników;
 • przekazanie uczestnikom potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi;
 • realizację szkolenia (wykład, studium przypadków, dyskusja, pytania i odpowiedzi);
 • catering (bufet kawowy);
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • dodatkowe konsultacje drogą mailową po odbytym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: PLN 650,00 netto + 23% VAT od uczestnika szkolenia.

 

Trener prowadzący szkolenie:

Maciej Wilamowicz, ur. 1972, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: Handel Międzynarodowy) oraz Wydziału International Business w E.A.P. Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie; w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie w różnych dziedzinach, począwszy od realizacji transakcji trade finance (Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank AG Filiale Berlin), poprzez wzięcie udziału w organizowaniu od podstaw operacji trade finance Grupy Deutsche Bank w Polsce, następnie założenie Departamentu Trade Services i wreszcie kierowanie przez ponad 8 lat operacjami trade finance w Deutsche Bank Polska S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Trade Finance Expert świadczącej usługi szkoleniowe na rynku polskim i za granicą.

Wróć