Aktualności

Szkolenie „Inkaso Dokumentowe”

Inkaso jako bardzo popularny instrument rozliczeń w handlu zagranicznym

Po szkoleniu inkaso jest proste!

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem " Inkaso dokumentowe w świetle „Jednolitych Reguł dotyczących Inkasa” (URC) publikacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu ICC nr 522 – szczegółowa analiza teoretyczna i praktyczna.”

Skrócony opis szkolenia:

I. Inkaso dokumentowe - szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących teorii produktu i realizacji transakcji inkasa w praktyce bankowej obejmujące następujące kwestie:

  • Definicja i istota inkasa dokumentowego;
  • Strony inkasa dokumentowego;
  • Rodzaje inkasa dokumentowego (D/P = CAD , D/A i inne);
  • Instrukcje inkasowe (jakie elementy powinna zawierać instrukcja inkasa?);
  • Jak wypełnić zlecenie inkasa i jakie dokumenty są związane z transakcją ?
  • Jak negocjować warunki inkasa z punktu widzenia sprzedającego / podawcy inkasa i kupującego / płatnika inkasa?
  • Prezentacja dokumentów w banku i zwolnienie dokumentów przez bank;
  • Jakie są obowiązki banku w transakcji inkasa (ze szczegółowym omówieniem Artykułów 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 URC 522)?
  • Dokumenty handlowe prezentowane w ramach inkasa a towary, usługi i działania stron, których dotyczy transakcja inkasa;
  • Płatności w ramach inkasa (w tym – płatności częściowe, oraz ewentualne odsetki);
  • Prowizje bankowe i inne opłaty;
  • W jakich sytuacjach stosować inkaso D/A i jak wypełniać traty?
  • Inne kwestie związane z wekslami i podpisami stron transakcji (akcept weksla, weksel własny, protest weksla);
  • Co to jest „case-of-need”?
  • Rodzaje powiadomień w transakcji inkasa;
  • Jakie ryzyka dla kontrahentów i banków związane są z transakcją inkasa?

II. Analiza przypadku (case study): analiza błędów popełnianych przez kontrahentów i banki przy przedkładaniu dokumentów do inkasa i w trakcie realizacji transakcji.

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 13.00  (4 godz.)

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierujemy do pracowników firm i banków odpowiedzialnych za obsługę transakcji inkasa

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 886 73 20 / 600 48 44 88 lub pobranie formularza ze strony http://tradefinanceexpert.com  .

 

Miejsce szkolenia: ul. Drawska 16F/23, 02 -202 Warszawa

 

Terminy szkolenia:

Nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19.

 

Opis metodyki szkolenia: Wykład, analiza różnych rodzajów inkasa, studium przypadku, dyskusja.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • wypełnienie zamówienia na szkolenie i zarejestrowanie uczestników;
 • przekazanie uczestnikom potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi;
 • realizację szkolenia (wykład, studium przypadków, dyskusja, pytania i odpowiedzi);
 • catering (bufet kawowy);
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • dodatkowe konsultacje drogą mailową po odbytym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: PLN 650,00 netto + 23% VAT od uczestnika szkolenia.

 

Trener prowadzący szkolenie:

Maciej Wilamowicz, ur. 1972, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: Handel Międzynarodowy) oraz Wydziału International Business w E.A.P. Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie; w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie w różnych dziedzinach, począwszy od realizacji transakcji trade finance (Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank AG Filiale Berlin), poprzez wzięcie udziału w organizowaniu od podstaw operacji trade finance Grupy Deutsche Bank w Polsce, następnie założenie Departamentu Trade Services i wreszcie kierowanie przez ponad 8 lat operacjami trade finance w Deutsche Bank Polska S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Trade Finance Expert świadczącej usługi szkoleniowe na rynku polskim i za granicą.

Wróć