Aktualności

SZKOLENIE Z AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ

Nowe terminy szkolenia: nowe terminy zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19

L/C = Letter of Credit

Tytuł szkolenia:

Akredytywy dokumentowe w świetle obecnie obowiązujących regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Zwyczajów i Praktyki Dotyczących Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600) oraz najnowszej wersji Międzynarodowych Standardów Praktyki Bankowej (International Standard Banking Practices ISBP 745).

Skrócony opis szkolenia:

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z akredytywą dokumentową w świetle regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Zwyczajów i Praktyki Dotyczących Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600), Międzynarodowych Standardów Praktyki Bankowej (International Standard Banking Practices ISBP 745):

 1. Definicja akredytywy dokumentowej;
 2. Istota akredytywy i jej podstawa prawna;
 3. Strony akredytywy dokumentowej;
 4. Zastosowanie akredytywy; wady i zalety produktu L/C;
 5. Schemat transakcji akredytywy;
 6. Rodzaje akredytyw;
 7. Akredytywa zabezpieczająca standby (typu gwarancyjnego) jako szczególny przypadek akredytywy dokumentowej;
 8. Akredytywa przenośna jako szczególny przypadek akredytywy dokumentowej;
 9. Case study: analiza przykładowego tekstu akredytywy gotówkowej (płatnej a’vista / at sight);
 10. Case study: analiza przykładowego tekstu akredytywy z odroczonym terminem płatności (deferred payment l/c);
 11. Elementy i uwarunkowania procesu wystawiania i realizacji akredytywy dokumentowej zgodnie z UCP 600 oraz ISBP 745, w tym m.in.:
 • Forma i treść zlecenia otwarcia akredytywy;
 • Awizacja i potwierdzenie akredytywy;
 • Zmiany do akredytywy;
 • Pojęcie banku nominowanego (upoważnionego) do sprawdzania dokumentów;
 • Pojęcie prezentacji;
 • Regulacje dotyczące sprawdzania dokumentów przez banki;
 • Reguły dotyczące weryfikacji treści poszczególnych rodzajów dokumentów (m.in. faktura handlowa, dokumenty transportowe, dokument ubezpieczeniowy i wymagany zakres ochrony, specyfikacja, świadectwo pochodzenia);
 • Odrzucenie dokumentów przez bank;
 • Termin ważności a wygaśnięcie akredytywy;

   12. Opłaty bankowe związane z akredytywą;

   13. Realizacja płatności z akredytywy;

   14. Case study: weryfikacja zestawu dokumentów handlowych najczęściej prezentowanych w ramach akredytywy.

 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej oraz pracowników przedsiębiorstw i banków odpowiedzialnych za wystawianie i realizację transakcji akredytyw dokumentowych

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 886 73 20 / 600 48 44 88 lub pobranie formularza ze strony http://tradefinanceexpert.com .

 

Miejsce szkolenia: ul. Drawska 16F/23, 02 -202 Warszawa

 

Terminy realizacji szkolenia:

Nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19.

 

Opis metodyki szkolenia:

Wykład, studia przypadków (case study): analiza tekstów akredytyw i weryfikacja dokumentów handlowych, dyskusja.

DODATKOWO! Jedna konsultacja po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • wypełnienie zamówienia na szkolenie i zarejestrowanie uczestników;
 • przekazanie uczestnikom potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi;
 • realizację szkolenia (wykład, studia przypadków, dyskusja, pytania i odpowiedzi);
 • catering (bufet kawowy);
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • dodatkowe konsultacje drogą mailową po odbytym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: PLN 900,00 netto + 23% VAT od uczestnika szkolenia.

 

Trener prowadzący szkolenie:

Maciej Wilamowicz, ur. 1972, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: Handel Międzynarodowy) oraz Wydziału International Business w E.A.P. Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie; w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie w różnych dziedzinach, począwszy od realizacji transakcji trade finance (Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank AG Filiale Berlin), poprzez wzięcie udziału w organizowaniu od podstaw operacji trade finance Grupy Deutsche Bank w Polsce, następnie założenie Departamentu Trade Services i wreszcie kierowanie przez ponad 8 lat operacjami trade finance w Deutsche Bank Polska S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Trade Finance Expert świadczącej usługi szkoleniowe na rynku polskim i za granicą.

Wróć