Baza wiedzy

Czym są gwarancje bankowe i akredytywy standby?

Gwarancja bankowa stanowi pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w treści gwarancji (sumy gwarancyjnej), jeżeli zleceniodawca gwarancji, za którego bank gwarancji udzielił, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Gwarancja, w odróżnieniu od akredytywy dokumentowej, ma służyć jedynie zabezpieczeniu transakcji, natomiast co do zasady nie powinna być wykorzystywana jako instrument płatniczy używany w rozliczeniach transakcji handlu zagranicznego. Gwarancje są zresztą powszechnie stosowane w obrocie krajowym, podczas gdy akredytywy dokumentowe w znakomitej większości przypadków mają zastosowanie w obrocie transgranicznym i spełniają zarówno funkcję płatniczą jak i zabezpieczającą.

W krajach takich jak USA czy Japonia, nie istnieje pojęcie gwarancji bankowej w naszym europejskim rozumieniu. Rolę gwarancji spełniają w tych krajach akredytywy standby typu gwarancyjnego.

 

W menu Gwarancje kliknij na dany produkt, aby dowiedzieć się więcej.