Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczą skutecznie realizującą treningi i szkolenia z problematyki obsługi i finansowania handlu, w tym handlu zagranicznego (ang. trade finance).

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Realizujemy szkolenia składające się z modułów ściśle dostosowanych do konkretnych potrzeb zamawiającego w różnych obszarach z tematyki trade finance, bankowości i problematyki handlu zagranicznego.

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Znajomość produktów finansowania handlu stanowi jedną z podstaw sukcesu Państwa firmy. Serdecznie zapraszamy do lektury podstawowych informacji dotyczących akredytywy i inkasa dokumentowego, gwarancji i akredytywy standby, faktoringu i forfaitingu.

Dowiedz się więcej

SZKOLENIA Z INCOTERMS® 2020

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Formuły bazy dostawy INCOTERMS® 2020  w transakcjach handlowych i ich implikacje praktyczne w odniesieniu do rentowności kontraktu (w tym - porównanie baz dostawy INCOTERMS® 2020 z bazami dostawy INCOTERMS® 2010) w cenie PLN 750,- netto od uczestnika szkolenia.

Czytaj całość

Szkolenie „Inkaso Dokumentowe”

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem " Inkaso dokumentowe w świetle „Jednolitych Reguł dotyczących Inkasa” (URC) publikacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu ICC nr 522 – szczegółowa analiza teoretyczna i praktyczna.”

Czytaj całość

Szkolenie z problematyki AML i Compliance

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance) – analiza wybranych zagadnień z obszaru AML oraz Compliance w działalności bankowej”.

Czytaj całość

Szkolenie Gwarancje Bankowe

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem "Gwarancje bankowe w świetle prawa polskiego (ustawa Prawo bankowe) oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 758 (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758.

Czytaj całość

SZKOLENIE Z AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ

Akredytywy dokumentowe w świetle obecnie obowiązujących regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Zwyczajów i Praktyki Dotyczących Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600) oraz najnowszej wersji Międzynarodowych Standardów Praktyki Bankowej (International Standard Banking Practices ISBP 745).

Czytaj całość

‹ Prev Next ›

Zobacz wszystkie newsy