Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczą skutecznie realizującą treningi i szkolenia z problematyki obsługi i finansowania handlu, w tym handlu zagranicznego (ang. trade finance).

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Realizujemy szkolenia składające się z modułów ściśle dostosowanych do konkretnych potrzeb zamawiającego w różnych obszarach z tematyki trade finance, bankowości i problematyki handlu zagranicznego.

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Znajomość produktów finansowania handlu stanowi jedną z podstaw sukcesu Państwa firmy. Serdecznie zapraszamy do lektury podstawowych informacji dotyczących akredytywy i inkasa dokumentowego, gwarancji i akredytywy standby, faktoringu i forfaitingu.

Dowiedz się więcej

SZKOLENIE Z AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ

Akredytywy dokumentowe w świetle obecnie obowiązujących regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Zwyczajów i Praktyki Dotyczących Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600) oraz najnowszej wersji Międzynarodowych Standardów Praktyki Bankowej (International Standard Banking Practices ISBP 745).

Czytaj całość

Szkolenie Gwarancje Bankowe

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem "Gwarancje bankowe w świetle prawa polskiego (ustawa Prawo bankowe) oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 758 (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758.

Czytaj całość

Szkolenie „Inkaso Dokumentowe”

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem " Inkaso dokumentowe w świetle „Jednolitych Reguł dotyczących Inkasa” (URC) publikacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu ICC nr 522 – szczegółowa analiza teoretyczna i praktyczna.”

Czytaj całość

Szkolenie z problematyki AML i Compliance

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance) – analiza wybranych zagadnień z obszaru AML oraz Compliance w działalności bankowej”.

Czytaj całość

SZKOLENIA Z INCOTERMS® 2020

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Formuły bazy dostawy INCOTERMS® 2020  w transakcjach handlowych i ich implikacje praktyczne w odniesieniu do rentowności kontraktu (w tym - porównanie baz dostawy INCOTERMS® 2020 z bazami dostawy INCOTERMS® 2010) w cenie PLN 750,- netto od uczestnika szkolenia.

Czytaj całość

‹ Prev Next ›

Zobacz wszystkie newsy