Szkolenia

Szkolenia szyte na miarę

 

Realizujemy szkolenia składające się z modułów dostosowanych do konkretnych potrzeb zamawiającego. Obecnie oferujemy klientom treningi w następujących obszarach z tematyki trade finance i problematyki handlu zagranicznego oraz bankowości:

 

  • Prezentacja i analiza obowiązujących norm i przepisów w zakresie bankowej obsługi akredytyw i inkas dokumentowych. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ang. International Chamber of Commerce w Paryżu - ICC): Jednolite Zwyczaje i Praktyka Dotyczące Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600), Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej (International Standard Banking Practices ISBP 745), Jednolite Zwyczaje dotyczące Inkas (Uniform Rules for Collections URC 522)

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Szkolenie praktyczne (case studies) dla pracowników firm oraz banków dotyczące prawidłowego sporządzania i sprawdzania dokumentów handlowych prezentowanych w ramach akredytyw i inkas dokumentowych w świetle wyżej wymienionych regulacji

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Prezentacja i analiza obowiązujących norm i przepisów w zakresie bankowej obsługi inkas dokumentowych. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ang. International Chamber of Commerce w Paryżu - ICC): Jednolite Zwyczaje dotyczące Inkas (Uniform Rules for Collections URC 522)

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Gwarancje bankowe w świetle prawa polskiego (ustawa Prawo bankowe) oraz regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), tj. Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie 758 (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758), w tym - szczegółowe omówienie stosowanych w praktyce typów gwarancji i poszczególnych klauzul gwarancyjnych

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Kontrakt w handlu międzynarodowym: przygotowanie i realizacja kontraktu w handlu międzynarodowym – aspekty prawne i techniczno-finansowe w praktyce gospodarczej

 

 

  • Zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance) – analiza wybranych zagadnień z obszaru AML oraz Compliance w działalności bankowej

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Formuły bazy dostawy INCOTERMS® 2020 w transakcjach handlowych i ich implikacje praktyczne w odniesieniu do rentowności kontraktu (w tym - porównanie baz dostawy INCOTERMS® 2020 z bazami dostawy INCOTERMS® 2010)

Najbliższe terminy szkolenia otwartego: nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19 (program szkolenia w Aktualnościach)

 

  • Akredytywy stand-by (typu gwarancyjnego) wystawiane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) tj. UCP 600 lub Międzynarodowymi Praktykami dotyczącymi Gwarancji Standby (ang. International Stanby Practices ISP 98)

 

  • Faktoring i forfaiting jako atrakcyjne formy finansowania handlu i polepszania przepływów finansowych firmy (ang. cash flow) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowania dostawców (ang. supplier financing)

 

  • Weksel w obrocie gospodarczym i praktyce bankowej