O firmie

Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta

Jesteśmy firmą doradczą skutecznie realizującą treningi i szkolenia z problematyki obsługi i finansowania handlu, w tym handlu zagranicznego (ang. trade finance). Nasze szkolenia składają się z modułów dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta w jakże ważnym obszarze relacji klientów z bankami mającym odzwierciedlenie w handlowym, finansowo-księgowym i logistycznym aspekcie realizacji transakcji. Ponadto prowadzimy pełen outsourcing szkoleń trade finance, a także realizujemy usługi wstępnego sprawdzania dokumentów handlowych oraz outsourcingu generowania dokumentów prezentowanych w ramach akredytyw i inkas.

 

Wiedza o produktach trade finance dla firm

Wśród firm aktywnych w handlu międzynarodowym dostrzegamy bardzo często wyrażaną potrzebę uzyskania bądź uzupełnienia wiedzy dotyczącej różnych aspektów prowadzenia przez daną firmę działalności handlowej w obrocie zagranicznym.

Najczęściej pytania te związane są z problematyką

Jednolitych Zwyczajów i Praktyki Dotyczącej Akredytyw Dokumentowych (ang. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits  - w skrócie: UCP 600),

Międzynarodowych Standardów i Praktyk Bankowych (ang. International Standard Banking Practices, w skrócie: ISBP) w zakresie akredytyw dokumentowych ,

Jednolitych Zwyczajów Dotyczących Inkasa Dokumentowego (ang. Uniform Rules for Collections, w skrócie: URC 522)

i ich właściwego zastosowania w trakcie procesu realizacji transakcji handlowej.

W równym stopniu klienci banków są zainteresowani przybliżaniem im problematyki gwarancji bankowych  i akredytyw standby a także zagadnień poprawiania płynności (przepływów pieniężnych – ang. cash flow) wewnątrz danej firmy z wykorzystaniem narzędzi finansowania handlu zagranicznego takich jak forfaiting czy faktoring (ten ostatni stosowany również szeroko w obrocie krajowym).

Wymierne korzyści dla klienta

Szkolenie specjalistyczne z zakresu trade finance przynosi klientowi wymierną korzyść w postaci pozyskanej wiedzy umożliwiającej praktycznie pełne zabezpieczenie płatności z danej transakcji.

Jako jeden z przykładów można wymienić sytuację, w której wyszkoleni pracownicy firmy będą w stanie wystawić dokumenty handlowe zgodne z treścią akredytywy, za które, po ich przyjęciu przez bank, firma otrzyma bezwarunkową zapłatę.

Z badań wynika, że jedynie około 30 procent firm-eksporterów jest w stanie przedłożyć w bankach dokumenty handlowe, które spełniają warunki akredytywy.

Celem naszych szkoleń jest zdecydowane podniesienie wyżej wymienionego odsetka.

Nasi Klienci to między innymi:

 

AARSLEFF SP. Z O.O.,

AIRHELP POLAND SP. Z O.O.,

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE,

BENDA-LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.,

BENEFIT SYSTEMS S.A.,

BIENIAK WIELHORSKI WOJNAR I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA,

BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA SP. Z O.O. S.K.,

DANSKE BANK AS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE,

FLASH POLSKA SP. Z O.O.,

GRUPA NDI, SOPOT,

"HYDROSPRZĘT" KUKLA WIESŁAW I KUKLA ELŻBIETA SPÓŁKA JAWNA,

IIIT SP. Z O.O. S.K.,

JYSK SP. Z O.O.,

METTLER TOLEDO SP. Z O.O.,

NORDEA BANK AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, NORDEA OPERATIONS CENTRE W ŁODZI,

POLISH INSTITUTE OF CREDIT MANAGEMENT FOUNDATION,

POLSKI HOLDING OBRONNY SP. Z O.O.,

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.,

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (dawniej BANK ZACHODNI WBK S.A.),

SVENSKA HANDELSBANKEN AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE,

SYNTHOS S.A.