Oferta

Wnosimy wartość dodaną do Państwa firmy

Nasz nowy produkt, czyli outsourcing generowania dokumentów handlowych umożliwi naszym klientom skoncentrowanie się na ich podstawowej działalności: produkcji, handlu, negocjowaniu kontraktów i zawieraniu nowych kontaktów biznesowych w kraju i za granicą.

Z najnowszych badań wynika, że jedynie około 30 procent firm eksportujących swoje wyroby lub usługi za granicę korzystając z akredytyw dokumentowych jest w stanie przedłożyć w swoim banku dokumenty handlowe w pełni zgodne z wymogami zawartymi w treści akredytyw dokumentowych otwartych na ich rzecz przez banki z kraju importera. Zaś instytucje bankowe obsługujące dla swoich klientów transakcje handlu zagranicznego nie dysponują wystarczającymi zasobami, żeby przekazać pracownikom firm-eksporterów całą wiedzę i wszystkie niuanse pozwalające na właściwe przygotowanie dokumentów handlowych, tj. bez jakiejkolwiek niezgodności z warunkami zawartymi w treści akredytywy.

Nasz nowy produkt, czyli outsourcing generowania dokumentów handlowych ma służyć pokonaniu tych trudności, tak aby nasi klienci byli w stanie przedkładać w bankach komplety dokumentów handlowych w pełni zgodnych z wymogami akredytyw dokumentowej.

Oferujemy Państwu usługę polegającą na przygotowaniu wybranych dokumentów handlowych wymaganych w treści otrzymanych przez Państwa firmę akredytyw eksportowych, tj.:

  • faktury handlowej (Commercial Invoice),
  • specyfikacji (Packing List),

oraz koordynację i nadzór nad wystawianiem

  • dokumentu transportowego (Bill of Lading, Air Waybill, CMR, Railway Bill) lub dowodu nadania towaru (FCR, Courier Receipt),
  • dokumentu ubezpieczeniowego (Insurance Policy or Certificate),
  • świadectwa pochodzenia (Certificate of Origin).

Z naszych doświadczeń wynika, iż w dużej części wystawianych przez banki akredytyw dokumentowych wymagania dotyczące dokumentów prezentowanych przez eksportera ograniczają się do zestawu wyżej wymienionych pięciu rodzajów dokumentów handlowych. A mimo to, firmy eksportujące towary mają często duże problemy z właściwym przygotowaniem tychże dokumentów, tak aby odpowiadały wymogom zawartym w akredytywie.