Baza wiedzy

Finansowanie handlu zagranicznego, rozliczanie i zabezpieczanie transakcji

 

Przedsiębiorcy działający na rynku krajowym a także prowadzący wymianę handlową z zagranicą mają do dyspozycji liczne narzędzia i produkty bankowe oraz te oferowane przez inne podmioty, służące do obsługi rozliczeń, zabezpieczania szeroko pojętego ryzyka transakcyjnego (ryzyko kraju, partnera handlowego, prawne, operacyjne, rynkowe) i finansowania obrotu (w tym - poprawiania bieżącej płynności firmy).

Rozliczanie transakcji handlowych następuje poprzez korzystanie z tzw. nieuwarunkowanych form płatności, do których zalicza się przelewy bankowe, czeki, weksle i rzadko stosowane w praktyce akredytywy pieniężne. Ale, nie tylko.

Jeżeli firma ma do czynienia z nowym kontrahentem, z którym dopiero nawiązuje stosunki handlowe w atmosferze ograniczonego zaufania, lub też gdy sytuacja ekonomiczna w kraju partnera handlowego ulega pogorszeniu i pojawia się ryzyko spłaty należności, albo gdy w grę wchodzą duże transakcje i ewentualne niepowodzenie może poważnie zachwiać pozycją firmy a nawet ją pogrążyć, bardzo pomocne są produkty rozliczeniowe i jednocześnie pełniące rolę zabezpieczającą, czyli akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe.

Produkty takie jak gwarancje bankowe i akredytywy standby typu gwarancyjnego nie służą wprawdzie rozliczeniu transakcji handlowych czy kontraktów inwestycyjnych, jednak pełnią rolę znakomitego zabezpieczenia ryzyka transakcyjnego i są przy tym dla klientów banków z reguły tańsze i prostsze w przygotowaniu a nastęonie realizacji niż np. akredytywa dokumentowa.

Coraz bardziej popularnymi (w zasadzie można mówić o boomie rynkowym), bowiem znakomitymi narzędziami do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw są faktoring (w obrocie krajowym) oraz forfaiting (w obrocie zagranicznym).

 

Kliknij na link w powyższym tekście lub ikonę danego produktu w Menu, aby dowiedzieć się więcej.