Baza wiedzy

Akredytywa i inkaso dokumentowe jako formy płatności i zabezpieczenia transakcji

Transakcje dokumentowe, czyli akredytywa i inkaso dokumentowe, wśród licznych form rozliczeń w handlu zagranicznym należą do tzw. płatności uwarunkowanych.

W odróżnieniu od płatności nieuwarunkowanych (np. czeków, weksli, przekazów bankowych) w przypadku akredytywy czy inkasa realizacja świadczenia przez instytucje bankowe jest uzależniona od spełnienia przez strony transakcji określonych warunków (i poprzez ten fakt stanowi formę zabezpieczenia interesów obu stron transakcji):

  • przedłożenia przez eksportera (beneficjenta akredytywy) w banku określonych dokumentów handlowych, których rodzaj, ilość, forma i treść jest ściśle zgodna z warunkami opisanymi w tekście akredytywy otwartej przez bank na zlecenie importera (zleceniodawcy akredytywy);
  • zapłaty przez importera (płatnika inkasa) kwoty określonej w instrukcji inkasa, po której to zapłacie bank wydaje importerowi dokumenty handlowe przedstawione do inkasa przez eksportera (podawcę inkasa). 

 

W menu Transakcje dokumentowe kliknij na dany produkt, aby dowiedzieć się więcej.