Oferta

Tłumaczenia - język angielski, niemiecki i polski

Obok oferty szkoleniowej z zakresu finansowania handlu zagranicznego i elementów obsługi działalności biznesowej oferujemy Państwu również usługę tłumaczenia dokumentów (w tym - dokumentacji handlowej, finansowej, ogólnoekonomicznej i prawnej) sporządzonych w językach: angielskim, niemieckim i polskim, we wszystkich konfiguracjach pomiędzy wyżej wymienionymi językami.

Wszyscy nasi pracownicy dysponują wyższym wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym zdobytym na uczelniach w Polsce i za granicą, a także wysokimi kompetencjami językowymi popartymi

- Cambridge Certificate in Advanced English – CAE, Uniwersytet w Cambridge / Wielka Brytania, Sekcja Egzaminów Międzynarodowych,

- Prüfung Wirtschaftsdeutsch PWD, Goethe-Institut,  Warszawa.

Ponadto, wszyscy możemy wykazać się długoletnim doświadczeniem i praktyką biznesową zdobytymi na różnych szczeblach w bankach, instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych.