Cennik

ELASTYCZNA FORMUŁA CENOWA!

Ceny szkoleń poza siedzibą Klienta są każdorazowo negocjowane z Klientem.

Czynnikami wpływającymi na cenę są m.in.:

  • rodzaj i czas trwania szkolenia,
  • liczba uczestników,
  • koszty transportu (i ewentualnie - noclegu) trenera,
  • rodzaj i ilość materiałów szkoleniowych,
  • koszt wynajmu sali szkoleniowej lub hotelu,
  • koszt obsługi cateringowej,
  • koszty transportu uczestników szkolenia,
  • koszty imprez dodatkowych,
  • wszelkie inne koszty związane z realizacją zleceń przez poddostawców.